Material per al professorat

Guia de recursos didàctics

Els llibres de l'alumnat tenen el suport dels materials del professorat que orienten els aprenentatges a l'aula amb propostes interessants i variades.

TuhattaituriTuhattaituri

1
2
3
4
5
6
7
Tuhattaituri


1.  Indicadors d'avaluació

Per a cada unitat.

2.  Història

Narració de l'escena inicial que contextualitza el contingut essencial de la unitat.

3.  Qüestions

Preguntes relacionades amb l'observació de la imatge i la comprensió de la narració de l'escena inicial.

4.  Activitats d'aprenentatge

Proposta oberta d'activitats que el professorat podrà utilitzar, segons el seu criteri, d'acord amb les necessitats i ritmes d'aprenentatge que hi ha a l'aula. Aquestes activitats faciliten l'atenció a la diversitat de capacitats i habilitats de l'alumnat. Gràcies a aquestes activitats, els continguts es poden introduir i consolidar amb garantia d'èxit.

5.  Notes

Apreciacions específiques de l'equip d'autors sobre aspectes interessants de les activitats del llibre de l'alumne i l'alumna.

6.  Càlcul mental

Plantejament de tres situacions matemàtiques que es deuen resoldre mentalment.

7.  Solucionaris


1
2
3
4
5
Tuhattaituri


1.  Reptes matemàtics

Situacions matemàtiques que els alumnes i les alumnes han de resoldre ràpidament i de forma individual o col·laborativa (en parella, en petit grup o tota la classe).

2.  La pissarra

Esquema del contingut essencial perquè el professorat el pugui reproduir a l'aula com a suport didàctic.

3.  Recursos didàctics

Cada unitat té propostes d'activitats addicionals de nivell bàsic i avançat. Les dues propostes tenen solucionari.

4.  Conceptes bàsics

5.  Apunts didàctics

Informació detallada sobre l'enfocament pedagògic del contingut de la unitat.

Llibre digital

El profesorado:

  • Accés al llibre digital, i el podrà projectar a l'aula per fer un treball de manera col·laborativa amb tota la classe.
  • Podrà veure les solucions de totes les activitats sense haver de resoldre-les
Tuhattaituri

Activitats autocorrectives i quadre avaluatiu

El professorat podrà:

  • Accedir als resultats de les activitats digitals realitzades per l'alumnat
Tuhattaituri